YASKAWA

YASKAWA

ROBOT CÔNG NGHIỆP

ROBOT CÔNG NGHIỆP
Yaskawa tự hào là một trong số rất ít các nhà sản xuất robot trên thế giới có khả năng cung cấp hầu hết tất cả các loại robot.
Ứng dụng:
- Robot Yaskawa gắp (Handling).
- Robot Yaskawa nâng bốc hàng (Picking/Packing, Palletizing).
- Robot Yaskawa hàn hồ quang và hàn điểm (Arc welding, Spot welding).
- Robot Yaskawa sơn (Painting).
- Robot Yaskawa lắp ráp (Assembly/Distributing).